Rwanda Leo
Image default
HABARI INJILI SLIDE

Makanisa mengi ya leo hayana waaminifu kama Kelebu

Kupitiya maandiko tunapata habari za Kalebu, ambaye alikuwa  mtumishi mwaminifu mbele ya Mungu, Musa,na Joshua. Kupitiya tabiya yake, roho yake na mwenendo wake, tuna mengi yakuiga kwake.

Tusome : Joshua 14:7-14,  na Hesabu14:24,

Yeye ni mumoja wa wapelelezi waminifu, wakati wengine walivunja moyo taifa la Mungu kupitiya ripoti zao za upelelezi, yeye alijuwa Mungu ni nani, na pamoja na Mungu hakuna lisilowezekana kwake, alijuwa kama pamoja na Mungu, nchi ha ahadi, kanaani, itaanguka mikononi mwao na watamiliki inchi.

Maandiko yanasema yeye alikuwa na myaka 40 wakati alitumwa na Musa kupeleleza inchi ya Kanani, hakukuwa pekeyake, akina Joshua na wengine, walitumwa kwa kazi hiyo, lakina waaminifu ni wachache.

Hata leo tunaona katika makanisa, walioitwa ni wengi, lakini waaminifu ni wachache, wanaokuwa na ripoti nzuri, ya kutiya moyo ni wa chache, wanaovunja wengine moyo ndiyo wengi, wanaorudisha wengine nyuma ndiyo wengi. Kalebu aliona mambo kwa ngambo ya kufaulu, alikuwa na lengo.

Kalebu alimwamini Mungu kama anaweza yote, hakuna kinacho mushinda Mungu.

Kalebu alikuwa na roho yenye kuambatana na Mungu. Kalebu alikuwa na maonyo, yaani mweelekezo.

Kalebu alikuwa mwaminifu mbele za Mungu, mbele ya Musa, na mbele ya Joshua, hata kama myaka mingi ilipita, alizingatiya ahadi za Mungu, alijuwa kama Mungu hasemi uongo. Joshua 14:10, Kalebu alieneza myaka 85, hakupungukiwa na nguvu, alibaki pomba kama vile kijana wa miaka 40, wakati alitumwa kwenye upelelezi. uzee ulitupwa mbali naye. musta wa 13,14, inatuonyesha gisi Joshua alimubariki na kumupatia mlima wa Hebroni kama urizi wake, yeye na uzao wake.

Mara nyingi sisi wanadamu huwa tunavunjika moyo, tunapoteza matumaini, tunashindwa kuwa waminifu. Tunaona kama ahadi za Mungu zinakawa. Kalebu ili arizi Hebroni ilimuchukuwa zaidi ya myaka 45, hakufunga mikono, hakuvunjika moyo, alizingatiya ahadi za Mungu, alibaki mwaminifu kwa Mungu, hakujali miaka iliyopita. Mungu alimufanya kuwa kijana, alisukuma uzee mbali yake.

Mungu atubariki, atupe roho kama ya Kalebu, tuzingatiye ahadi zake, tuamini kama atatenda, atatuongezea nguvu na myaka na kutuwezesha ili turizi kila moja wetu , Hebroni ya maisha yetu (haja ya mioyo yetu). Neno hilo ni kwenu na kwangu, tubarikiwe sana.

Imeandikwa na Ev. Dr. Bahati

@rwandaleo

Maoni Husiano

Rwanda yawasilisha ombi la DRC kuingia EAC

Leki Aimat

Uhaba wa maji wajitokeza kaskazini mwa Rwanda

kayre

Kwa maana ndani yake yeye tunaishi

Leki Aimat

Toa maoni